De gemeente Beernem start komende zomer 2020 met een pilootproject ‘kanaalzwemmen’, zowel voor de competitiezwemmer als voor de recreant.

In het meerjarenplan van de gemeente Beernem staat ‘het voorzien van kanaalzwemmen’ op het programma. Deze doelstelling (actie 16.5.2) werd door het gemeentebestuur opgenomen omdat we enerzijds meer bewegingsmogelijkheden dicht bij huis willen creëren,  en anderzijds ook de troeven van onze ‘kanaalgemeente’ nog meer willen benutten.

Schepen van sport Patricia Waerniers“De Kallemoeietriatlon doet elk jaar de vraag rijzen om ‘zwemmen in het kanaal’ mogelijk te maken. Ook de warme zomers doen vele inwoners telkens dromen over ‘zwemmen in het kanaal’. “

Schepen van jeugd Ruben Strobbe: “En ook de Jeugdraad is vragend partij: dit maakten ze in hun ‘ambitienota van de Jeugdraad’ duidelijk.”

Patricia Waerniers: “In deze corona-tijd kan ik er uiteraard aan toevoegen dat ‘kanaalzwemmen’ in eigen gemeente uiteraard ook een aangename vrijetijdsbesteding zou kunnen zijn.Toch wil ik het enthousiasme ook wat temperen, want we moeten ten allen tijde vermijden dat we bij de bewoners de indruk wekken dat ‘zwemmen in het kanaal’ zomaar mag. Nee, we moeten zeker inzetten op het permanent communiceren dat dit enkel kan onder specifieke omstandigheden. En net dat willen we ook bewerkstelligen met dit pilootproject. Bovendien kunnen we initiatieven zoals zwemmen in de Damse Vaart of zwemmen in de Brugse reitjes niet vergelijken met zwemmen in ons kanaal (kanaal Gent-Oostende), aangezien dat zeer druk bevaren wordt

De voorbije maanden had ik een overleg met de Vlaamse Waterweg over een mogelijke opstart van ‘kanaalzwemmen’. Hierbij wilde ik vooral aantonen dat de veiligheid voor ons op de eerste plaats komt, en we hierbij strikte voorwaarden willen hanteren  (zie ook https://www.patriciawaerniers.be/post/zwemmen-in-het-beernemse-kanaal ).

Deze voorwaarden gaan onder andere over:

– afbakening in de tijd van het zwemmen in het kanaal (en in een zone die niet wordt bevaren, nl. een dode kanaalarm)

– afbakening van de ruimte voor het zwemmen in het kanaal (nl. er kan enkel in een afgebakende zwemzone gezwommen worden)

– nog mogelijke restricties: bv. dragen van herkenbare badmuts, aanwezigheid van een gebrevetteerde redder, volgen van de richtlijnen mbt het dragen van een wetsuit volgens http://vtdl.triathlon.be/wp-content/uploads/Be3-Sportreglementen-finale-versie-9_1_2019-update-1.pdf…”

 

De Beernemse Sportdienst heeft de voorbije maanden uitgezocht hoe dit alles verwezenlijkt kan worden in Beernem:

Vooreerst willen we komende zomer 3 test-namiddagen organiseren, om uit deze ervaringen te leren voor de toekomst. Op die manier willen ons goed voorbereiden op een (mogelijke) toekomstige aanvraag voor kanaalzwemmen op een permanentere basis. Ter info: een dergelijke aanvraag vraagt echter heel wat meer informatie en diverse goedkeuringen van verschillende bovenlokale instanties.

De aanvraag, op 15 mei 2020 goedgekeurd door het schepencollege, is klaar en vertrekt eerstdaags naar de Vlaamse Waterweg nv.

De bedoeling is om het pilootproject te organiseren in de dode kanaalarm Gevaerts-Zuid.

De Gemeente Beernem werkt voor dit pilootproject samen met de Kallemoeietriatlon-vereniging en met de Beernemse Zwemclub.

 

Volgende zaterdagnamiddagen worden aangevraagd: 04 juli, 08 augustus en 22 augustus 2020.

Er zou telkens een volgende aanpak gehanteerd worden:

van 13u-14u: competitiezwemmers

van 14u-16u recreatief zwemmen

van 16u-17u (opnieuw) competitiezwemmers

Wat is jouw reactie?

Enthousiast
0
Gelukkig
0
Verliefd
0
Twijfelachtig
0

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit vind je misschien ook leuk

Meer in:Nieuws